شماره تماس: 02100000

بک گراند عکاسی طرح چوب کد: AW 15497

پارچه مخصوص بک گراند عکاسی بدون رفلکس نور که فضای خیلی زیادی به شما جهت انواع عکاسی می دهد . پارچه انتخابی در دو مدل وارداتی و رولی قابل سفارش است .

تاکنون

157 بازدید

از این محصول گردیده است

قیمت :

تومان

فروشگاه:

آرت والا

مشخصات سفارش خود را کامل کنید

نوع محصول*

انتخاب ابعاد مدل وارداتی
توجه :

* وزنه رولی فقط برای مدل رولی محاسبه می گردد و مدل وارداتی فاقد وزنه است .

انتخاب ابعاد مدل رولی
وزنه رولی می خواهم (قیمت واحد هرمتر طول 100.000 تومان)
سود شما از خرید این محصول :

0% تخفیف

تومان

مشخصات سفارش خود را کامل کنید

نوع محصول*

انتخاب ابعاد مدل وارداتی
توجه :

* وزنه رولی فقط برای مدل رولی محاسبه می گردد و مدل وارداتی فاقد وزنه است .

انتخاب ابعاد مدل رولی
وزنه رولی می خواهم (قیمت واحد هرمتر طول 100.000 تومان)

توضیحات محصول

پارچه مخصوص بک گراند عکاسی بدون رفلکس نور که فضای خیلی زیادی به شما جهت انواع عکاسی می دهد . پارچه انتخابی در دو مدل وارداتی و رولی قابل سفارش است .